18.-olagan-genel-kurulu , için sonuçlar listelendi.