KARADENİZ BÖLGE MİTİNGİ'NİN İKİNCİSİ SAMSUN'DA

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun Karadeniz illerine bağlı üyeleri ve bazı STK temsilcileri, 'Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele Bölge Mitingi'nin ikincisini Samsun'da yaptı.