KARADENİZ BÖLGE MİTİNGİ'NİN İKİNCİSİ SAMSUN'DA 
09 Aralık 2018 Pazar

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun Karadeniz illerine bağlı üyeleri ve bazı STK temsilcileri, 'Yoksulluğa, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele Bölge Mitingi'nin ikincisini Samsun'da yaptı.

ARŞİV