ORUÇ TUTAN İNSANLAR SİGARAYI DAHA HIZLI BIRAKIYOR 
22 Nisan 2022 Cuma

Tıp akademisyenleri tarafından “Açlığın Sigara Bağımlılığına Etkisi” üzerine yapılan araştırmada orucun günlük sigara tüketme alışkanlığını azalttığı ortaya çıktı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Onur Öztürk ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde(OMÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünal önderliğinde Ramazan ayında "Açlığın Sigara Bağımlılığına" etkisi üzerine 278'i erkek ve 76’sı kadın olmak üzere, Türkiye’nin 4 farklı şehrinden toplam 354 hasta üzerinde yapılan araştırmada orucun sigara bırakmaya çok büyük etkisi olduğu belirlendi.

Dr. Onur Öztürk, ''Özellikle iftar saatinden itibaren bazı teknik dokunuşlar ve medikal tedavilerle sigara bağımlılığın çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz" diye konuştu.

ARŞİV