"SAĞLIK ÇALIŞANINA ATILAN TOKAT,DEVLETE ATILMIŞ DEMEKTİR" 
17 Şubat 2022 Perşembe


Samsun'da sağlık çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Gazi Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen eyleme yaklaşık yüz sağlık çalışanı katıldı.

Yapılan açıklamada son zamanlarda hemen hergün bir sağlık kuruluşunda karşılaşılan sözel ve fiziki şiddet vakaları ve çalışma şartlarındaki olumsuzluklar karşısında birçok sendika ve dernekler 17-18 Şubat'ta iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Basın mensuplkarınakonuşan Dr.Korkut Arar, 17-18 Şubat'ta ülke genelinde aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin acil servis, yoğun bakım, onkoloji bölümleri gibi özellikli alanlar haricindeki poliklinikleri hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Basın açıklaması düzenleyen,Hekim Birliği sendikası Üyesi Sağlık çalışanları alkışlarla birbirlerinde destek oldular.

ARŞİV