SAĞLIKTA AKILLARA ZARAR SİSTEME TEPKİ! 
22 Eylül 2017 Cuma

Samsun Tabip Odası Başkanı  Murat Erkan zorunlu mali sorumluluk sigortası sistemini eleştirdi.

Erkan 3. ve 4. risk grubunda yer alan hekimlerin sigorta poliçelerini yeniletmekte zorluk çektiklerini ve ek paketler almaya zorlandıklarını ifade etti.

Dr. Erkan Toplanan paranın yalnız yüzde 10'nun mağdur hastalara gittiğini, mevcut sistemin hasta ve hekimlere zarar verdiğini söyledi.

ARŞİV